Is current financial markets’ development so different from the past?

g_dlcp_condvar.jpg

Financial markets have been strongly nervous for a last few months. You can read in newspapers almost every day articles about black Monday, Tuesday or whatever other day :-). The next day is, at the opposite, marked as good one, with markets sailing on optimistic mood (and therefore the indexes’ changes figures are green-coloured 🙂 ). And right another day is again the disastrous one, with markets sinking down again.

In this article I want to show you, in a really simple way, that this period of increased instability of markets in not so exceptional, from the historical point of view.

Let’s see the first chart:g_cp_level.jpg

Here is shown the development of NYSE Composite daily index of Closing Price, ranging from 1966 to 26. March 2008. The trend is up warding, in general, but clearly, you can see the large drop after pricking of the dot com bubble. After that, the markets recovered somewhere around 2003 and experienced strong and steady growth, which lasted till the sub-prime mortgage crisis. However, this chart will not tell us much about instability of markets – much better view offers the next chart:

These returns were computed simply by taking logs of the closing prices’ time-series shown above and after that, we subtracted from one observation the previous one. The result is shown here:g_cpret.jpg

We can see the so-called “volatility clustering” phenomenon. That is nothing more, that the period of high volatility is followed again by period of high volatility and vice-versa. We can clearly see, that during examined period, there were quite frequent periods with high and low volatility. If we focus on the period ranging from the end of nineties to today, we may see that before and after the burst of dot com bubble, markets were unstable. From year 2002 they stabilized themselves and now the volatility is rising again. We may only guess, that this periods of instability were caused namely by speculative purchases and sales of securities.

The volatility may be seen in this chart, which displays it in a very nice way. For those, who knows what is this about – it was computed as GARCH(1,1).

g_dlcp_condvar.jpg

The periods of high volatility, i.e. the instability of financial markets can be clearly seen.

But the most important thing stemming from this chart is, that were a lot of periods of instability and all of them ended after some time.

Thus, current situation is nothing exceptional, from this point of view and we may expect the recovery, sooner or later. The periods of higher volatility may be seen as periods of market corrections, getting rid of the overvalued assets.

See ya

RB

—————

Czech version of this article can be found here:

bednarik.blog.idnes.cz

—————-
Now playing:
Boards of Canada – Dayvan Cowboy

Investovali jste do nekvalitních aktiv? Odkoupíme je od Vás!

exch_chart2.jpg

Podle krátké zprávy Financial Times začaly jednat centrální banky USA a Evropy (Eurozóny) o koordinovaném odkupu rizikových cenných papírů…

No a je to tady. Po nalití obrovského objemu likvidity (volných peněz) do finančního systému FEDem, ECB apod., po bail-outu Stearnu FEDem, po rozšíření možnosti FEDu poskytovat úvěry i investičním společnostem, dochází k dalšímu “kroku vpřed”.

To co se dalo očekávát, a co někteří ekonomové či bankéři už před časem avizovali jako velice reálnou možnost, se již stává skutečností.

Je opět otázkou a na zvážení každého, zdali (pokud k dohodě dojde, a podle mne k ní dojde :-)), jde o krok prospěšný či nikoliv. Taková rozsáhlá pomoc finančnímu sektoru nutně podpoří morální hazard – tj. investoři budou v budoucnu spoléhat na to, že jim opět někdo “s hůry” pomůže, což jim na opatrnosti a rozvážnosti dvakrát nepřidá. Na druhou stranu – následky finanční krize a jejího možného prohloubení mohou mít dalekosáhlé a dlouhodobé dopady na reálné hospodářství – zhoršená dostupnost úvěrů, pokles útrat domácností apod. Nicméně, pokud jsi připustíme, že zejména občané USA si již dlouhou dobu žili tzv. nad poměry, pak současný stav může být vnímán jako silně žádoucí a nutná korekce. Potom pomoc finančnímu sektoru je silně kontraproduktivní, protože v konečném důsledku povede pouze k oddálení korekce, nikoliv k jejímu vyřešení.

Ona korekce – neboli hard-landing prostě přijít musí, a je otázkou, zdali má či nemá smysl ji oddalovat…

Pěkné Velikonoce

RB
—————————————


read my blog anywhere!