FED snížil úrokové sazby – je to k něčemu?

exch_chart.jpg

“Centrální banka” USA zareagovala částečně podle očekávání a snížila overnight úrokovou sazbu na 2,25 %. Snížení sice bylo nižší, než finanční trhy očekávaly, ale i tak se jedná o dost razantní pokles sazeb. Otázka zní: je dobře, že se FED snaží svým způsobem sanovat banky? Nezakládá jeho současná politika na nebezpečný precendens – “Jednejte neopatrně – my se o vás postaráme”? [pro šťouraly: tohle není žádná exaktní analýza, jenom můj názor, který stihnu za těch pár minut po obědě napsat 🙂 ]

Obávám se, že jednoznačná odpověď na výše položené otázky prostě neexistuje.

FED je v současné době mezi mlýnskými kameny. Recese ekonomiky, medvědí a silně rozkolísané finanční trhy, problémy nejenom bankovních institucí, ale i institucí tzv. šedého bankovnictví (tj. ostatních nebankovních finančních institucí, které poskytují půjčky, úvěry apod., a jsou životně závislé na úvěrech bank, které ovšem teď opravdu nejsou příliš ochotny poskytovat úvěry), dosud neobjevení kostlivci ve skříních fin. institucí, které samy ještě pořád nemají přehled o svých celkových pozicích v různých typech derivátů (tj. pořád se dají čekat zprávy o dalších mohutných odpisech aktiv), atd.

Všechny tyto faktory a současná nedůvěra bank půjčovat si mezi sebou (banky stále neví, jak jsou ostatní banky zasaženy) tlačí FED ke snížení úrokových sazeb. Je jasné, že pokud si banky nebudou chtít půjčovat navzájem, pak budou omezovat úvěrování nebankovním subjektům (firmám, domácnostem, atd.), což se vlastně už děje. Následný dopad na reálnou ekonomiku (ekonomický růst) je zřejmý.

Na druhou strany – pokles úrokové míry je jasný stimul pro další oslabení dolaru. Pomineme-li možné pozitivum ve smyslu kladného vlivu na obchodní účet platební bilance, pak negativem bude naopak zdražení importu a samozřejmě taky ropy. Proč? Protože když dolar oslabuje, ostatní měny posilují a investoři si pak mohou dovolit mnohem větší objem kontraktů, což žene cenu nahoru.

Jenom krátce k ceně ropy – jak už jsem psal v předchozím článku, podle mého názoru je současná cena ropy uměle vyhnaná k opravdu reálnou poptávkou či nabídkou suroviny neopodstatněným výšinám. Důvodem toho je čím dál silnější propojení finančních a komoditních trhů, kdy investoři ve snaze optimálně vyvážit svá portfolia používají komoditní kontrakty přes deriváty k zabezpečení svých pozic, nikoliv k nákupu ropy jako takové!

A poslední věc – bail-out Bearn Sterns bankou JP Morgan za opravdu silné angažovanosti FEDu a zavedení možnosti poskytnou úvěr i investičním společnostem (bankám). Opět jsou možné dva pohledy: první, zásadový, říká, že když někdo nemůže dostát svým závazkům, má padnout. Jinak se ostatní začnou spoléhat na pomoc od nějaké vyšší instance (centrální banky), což vede k riskantnímu a nezodpovědnému chování (morální hazard). Druhý pohled, pragmatický, říká, že FED prakticky nemá či neměl na vybranou. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl výše, tj. rozsah “poškození” bank díky operacím s deriváty stále není znám, situace na fin. (mezibankovních) trzích pak není transparentní. Bail-out Bearnu pak byl nutný kvůli tomu, že Bearn byl významným hráčem (market makerem) na trhu s tzv. credit default swaps a jeho kolaps by mohl vyvolat dominový efekt na tomto trhu.

Takže závěrem: opravdu podle mého názoru nelze jednoznačně říci, jestli současný kurz FEDu je správný či špatný. Záleží jenom na úhlu pohledu a taky na osobním “nastavení” člověka. Jestli je spíše pragmaticky nebo ideologicky založen. Pak ho přirozeně bude situace, která je s tímto v rozporu bude štvát… :-).

Já osobně říkám, že místo centrálního bankéře v USA bych teď nevzal ani za všechny prachy :-).

Pěkný den

RB


read my blog anywhere!