Investovali jste do nekvalitních aktiv? Odkoupíme je od Vás!

exch_chart2.jpg

Podle krátké zprávy Financial Times začaly jednat centrální banky USA a Evropy (Eurozóny) o koordinovaném odkupu rizikových cenných papírů…

No a je to tady. Po nalití obrovského objemu likvidity (volných peněz) do finančního systému FEDem, ECB apod., po bail-outu Stearnu FEDem, po rozšíření možnosti FEDu poskytovat úvěry i investičním společnostem, dochází k dalšímu “kroku vpřed”.

To co se dalo očekávát, a co někteří ekonomové či bankéři už před časem avizovali jako velice reálnou možnost, se již stává skutečností.

Je opět otázkou a na zvážení každého, zdali (pokud k dohodě dojde, a podle mne k ní dojde :-)), jde o krok prospěšný či nikoliv. Taková rozsáhlá pomoc finančnímu sektoru nutně podpoří morální hazard – tj. investoři budou v budoucnu spoléhat na to, že jim opět někdo “s hůry” pomůže, což jim na opatrnosti a rozvážnosti dvakrát nepřidá. Na druhou stranu – následky finanční krize a jejího možného prohloubení mohou mít dalekosáhlé a dlouhodobé dopady na reálné hospodářství – zhoršená dostupnost úvěrů, pokles útrat domácností apod. Nicméně, pokud jsi připustíme, že zejména občané USA si již dlouhou dobu žili tzv. nad poměry, pak současný stav může být vnímán jako silně žádoucí a nutná korekce. Potom pomoc finančnímu sektoru je silně kontraproduktivní, protože v konečném důsledku povede pouze k oddálení korekce, nikoliv k jejímu vyřešení.

Ona korekce – neboli hard-landing prostě přijít musí, a je otázkou, zdali má či nemá smysl ji oddalovat…

Pěkné Velikonoce

RB
—————————————


read my blog anywhere!