Investovali jste do nekvalitních aktiv? Odkoupíme je od Vás!

exch_chart2.jpg

Podle krátké zprávy Financial Times začaly jednat centrální banky USA a Evropy (Eurozóny) o koordinovaném odkupu rizikových cenných papírů…

No a je to tady. Po nalití obrovského objemu likvidity (volných peněz) do finančního systému FEDem, ECB apod., po bail-outu Stearnu FEDem, po rozšíření možnosti FEDu poskytovat úvěry i investičním společnostem, dochází k dalšímu “kroku vpřed”.

To co se dalo očekávát, a co někteří ekonomové či bankéři už před časem avizovali jako velice reálnou možnost, se již stává skutečností.

Je opět otázkou a na zvážení každého, zdali (pokud k dohodě dojde, a podle mne k ní dojde :-)), jde o krok prospěšný či nikoliv. Taková rozsáhlá pomoc finančnímu sektoru nutně podpoří morální hazard – tj. investoři budou v budoucnu spoléhat na to, že jim opět někdo “s hůry” pomůže, což jim na opatrnosti a rozvážnosti dvakrát nepřidá. Na druhou stranu – následky finanční krize a jejího možného prohloubení mohou mít dalekosáhlé a dlouhodobé dopady na reálné hospodářství – zhoršená dostupnost úvěrů, pokles útrat domácností apod. Nicméně, pokud jsi připustíme, že zejména občané USA si již dlouhou dobu žili tzv. nad poměry, pak současný stav může být vnímán jako silně žádoucí a nutná korekce. Potom pomoc finančnímu sektoru je silně kontraproduktivní, protože v konečném důsledku povede pouze k oddálení korekce, nikoliv k jejímu vyřešení.

Ona korekce – neboli hard-landing prostě přijít musí, a je otázkou, zdali má či nemá smysl ji oddalovat…

Pěkné Velikonoce

RB
—————————————


read my blog anywhere!

FED snížil úrokové sazby – je to k něčemu?

exch_chart.jpg

“Centrální banka” USA zareagovala částečně podle očekávání a snížila overnight úrokovou sazbu na 2,25 %. Snížení sice bylo nižší, než finanční trhy očekávaly, ale i tak se jedná o dost razantní pokles sazeb. Otázka zní: je dobře, že se FED snaží svým způsobem sanovat banky? Nezakládá jeho současná politika na nebezpečný precendens – “Jednejte neopatrně – my se o vás postaráme”? [pro šťouraly: tohle není žádná exaktní analýza, jenom můj názor, který stihnu za těch pár minut po obědě napsat 🙂 ]

Obávám se, že jednoznačná odpověď na výše položené otázky prostě neexistuje.

FED je v současné době mezi mlýnskými kameny. Recese ekonomiky, medvědí a silně rozkolísané finanční trhy, problémy nejenom bankovních institucí, ale i institucí tzv. šedého bankovnictví (tj. ostatních nebankovních finančních institucí, které poskytují půjčky, úvěry apod., a jsou životně závislé na úvěrech bank, které ovšem teď opravdu nejsou příliš ochotny poskytovat úvěry), dosud neobjevení kostlivci ve skříních fin. institucí, které samy ještě pořád nemají přehled o svých celkových pozicích v různých typech derivátů (tj. pořád se dají čekat zprávy o dalších mohutných odpisech aktiv), atd.

Všechny tyto faktory a současná nedůvěra bank půjčovat si mezi sebou (banky stále neví, jak jsou ostatní banky zasaženy) tlačí FED ke snížení úrokových sazeb. Je jasné, že pokud si banky nebudou chtít půjčovat navzájem, pak budou omezovat úvěrování nebankovním subjektům (firmám, domácnostem, atd.), což se vlastně už děje. Následný dopad na reálnou ekonomiku (ekonomický růst) je zřejmý.

Na druhou strany – pokles úrokové míry je jasný stimul pro další oslabení dolaru. Pomineme-li možné pozitivum ve smyslu kladného vlivu na obchodní účet platební bilance, pak negativem bude naopak zdražení importu a samozřejmě taky ropy. Proč? Protože když dolar oslabuje, ostatní měny posilují a investoři si pak mohou dovolit mnohem větší objem kontraktů, což žene cenu nahoru.

Jenom krátce k ceně ropy – jak už jsem psal v předchozím článku, podle mého názoru je současná cena ropy uměle vyhnaná k opravdu reálnou poptávkou či nabídkou suroviny neopodstatněným výšinám. Důvodem toho je čím dál silnější propojení finančních a komoditních trhů, kdy investoři ve snaze optimálně vyvážit svá portfolia používají komoditní kontrakty přes deriváty k zabezpečení svých pozic, nikoliv k nákupu ropy jako takové!

A poslední věc – bail-out Bearn Sterns bankou JP Morgan za opravdu silné angažovanosti FEDu a zavedení možnosti poskytnou úvěr i investičním společnostem (bankám). Opět jsou možné dva pohledy: první, zásadový, říká, že když někdo nemůže dostát svým závazkům, má padnout. Jinak se ostatní začnou spoléhat na pomoc od nějaké vyšší instance (centrální banky), což vede k riskantnímu a nezodpovědnému chování (morální hazard). Druhý pohled, pragmatický, říká, že FED prakticky nemá či neměl na vybranou. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl výše, tj. rozsah “poškození” bank díky operacím s deriváty stále není znám, situace na fin. (mezibankovních) trzích pak není transparentní. Bail-out Bearnu pak byl nutný kvůli tomu, že Bearn byl významným hráčem (market makerem) na trhu s tzv. credit default swaps a jeho kolaps by mohl vyvolat dominový efekt na tomto trhu.

Takže závěrem: opravdu podle mého názoru nelze jednoznačně říci, jestli současný kurz FEDu je správný či špatný. Záleží jenom na úhlu pohledu a taky na osobním “nastavení” člověka. Jestli je spíše pragmaticky nebo ideologicky založen. Pak ho přirozeně bude situace, která je s tímto v rozporu bude štvát… :-).

Já osobně říkám, že místo centrálního bankéře v USA bych teď nevzal ani za všechny prachy :-).

Pěkný den

RB


read my blog anywhere!