Is current financial markets’ development so different from the past?

g_dlcp_condvar.jpg

Financial markets have been strongly nervous for a last few months. You can read in newspapers almost every day articles about black Monday, Tuesday or whatever other day :-). The next day is, at the opposite, marked as good one, with markets sailing on optimistic mood (and therefore the indexes’ changes figures are green-coloured 🙂 ). And right another day is again the disastrous one, with markets sinking down again.

In this article I want to show you, in a really simple way, that this period of increased instability of markets in not so exceptional, from the historical point of view.

Let’s see the first chart:g_cp_level.jpg

Here is shown the development of NYSE Composite daily index of Closing Price, ranging from 1966 to 26. March 2008. The trend is up warding, in general, but clearly, you can see the large drop after pricking of the dot com bubble. After that, the markets recovered somewhere around 2003 and experienced strong and steady growth, which lasted till the sub-prime mortgage crisis. However, this chart will not tell us much about instability of markets – much better view offers the next chart:

These returns were computed simply by taking logs of the closing prices’ time-series shown above and after that, we subtracted from one observation the previous one. The result is shown here:g_cpret.jpg

We can see the so-called “volatility clustering” phenomenon. That is nothing more, that the period of high volatility is followed again by period of high volatility and vice-versa. We can clearly see, that during examined period, there were quite frequent periods with high and low volatility. If we focus on the period ranging from the end of nineties to today, we may see that before and after the burst of dot com bubble, markets were unstable. From year 2002 they stabilized themselves and now the volatility is rising again. We may only guess, that this periods of instability were caused namely by speculative purchases and sales of securities.

The volatility may be seen in this chart, which displays it in a very nice way. For those, who knows what is this about – it was computed as GARCH(1,1).

g_dlcp_condvar.jpg

The periods of high volatility, i.e. the instability of financial markets can be clearly seen.

But the most important thing stemming from this chart is, that were a lot of periods of instability and all of them ended after some time.

Thus, current situation is nothing exceptional, from this point of view and we may expect the recovery, sooner or later. The periods of higher volatility may be seen as periods of market corrections, getting rid of the overvalued assets.

See ya

RB

—————

Czech version of this article can be found here:

bednarik.blog.idnes.cz

—————-
Now playing:
Boards of Canada – Dayvan Cowboy

M. Bulgakov – Master and Margarita

  200px-masta_n_margarita.jpg
Yesterday evening – I found the book I read a lot of years ago – M. Bulgakov’s Master and Margarita. Altough I remember it almost word by word, I was swallowed up by it again…. And I can not stand up not to tell you my impressions of it….

Bulgakov started to write this book in the 20ties of the 20th century. Altough you could not tell it from the start, this novel eventually become a mirror of the life and namely the atmosphere in the Russia. Paranoia, suspicion against anything, that is seen to be uncommon. But the other (evergreen) characteristics of mankind are shown here – greed, jealousy, hypocrisy, false morale.

And what is this novel about? Simply put – there is a “black mage” Woland, who with his entourage arrive in the Moscow. This entourage comprises from 2 men (both of them are really weirdos 🙂 ), one tomcat, who can speak and walk and woman (who likes to walk around naked and does not like a sunshine much)… Very soon, the twisted marry-go-round of absurd, but humorous situations occur, sparkling with brilliant and completely unrestrained fantasy of the author. The another story-line appears – the story of last days of Jesus – but this story is really different from anything you could read before :-). And there is also a love-story of broken novelist and broken wife of russian scientist… Well, I guess, that is enough for the start…

This novel really deserves the mark of the one of most famous and brilliant novels of the 20th century. Although you may think, that it is not actual, the opposite is true…

Find out that yourself…..

Bye

RB

————–

Czech version of this article can be found here:
bednarik.blog.idnes.cz
—————-
Now playing: Emiliana Torrini – At Least It Was
via FoxyTunes

YouTube – the best videos of the year 2007

proxy.jpg

I watch YouTube videos almost never, just because I do not have enough time to mess about with tons of non-interesting videos. Luckily, there is lot of people who do this job for (or better instead) me :-), so today, I was able to enjoy the best 2007′ videos.

The videos I enjoyed the most were Laughing Baby, Potter Puppet Pals, excelent commentary Lonely Girl is dead 🙂 (really cool stuff). Stop the Clash of Civilizations was the most “catchy” for me, it really made the impression on me.

So, I have to recommend you to see these videos – I bet, that everyone of you will find at least one, which will like it.

And, just for the convenience – here is the link:
http://www.youtube.com/ytawards07winners

Have a good one.
Bye
RB

The Czech version can be found here:
bednarik.blog.idnes.cz

H. Murakami – Kafka on the shore

Kafka on the shore.

I spent a whole yesterday’s Easter Mondey sunk in the world of Murakami’s imaginative world. Concretely, I was submerged in his book “Kafka on the shore”, and since I am done with it, I have no choice, but to share my impressions of this book.

Simply put – this novel is absolutely fantastic. The story of fifteen year old school-boy, who wants to become “the strongest fifteen year old boy in the world”, and genial simpleton Mr. Tanaki, who is able to speak with cats and can summon a rain of fish or leeches is simply wonderful.

The storyline is not so straight-lined melancholic, or even depressive, such as Norwegian Wood or South of the border, West of the sun, but some faint melancholia is present and underlines the whole story. The foreboding of the loss of someone near and dear is there…. and this foreboding will eventually come true.

The author’s imagination is really something… I think, that the character of Col. Saunders (the mascot of KFC 🙂 ) will make me laugh for a long time in the future. As well as dialogues between Mr. Tanaki and cats…

This novel is really something. It is a novel with big N, which I have to recommend to all of you, who wants to get something special and maybe find piece of yourself in the storyline.

I found myself in there….

Bye

RB

The Czech version can be found here:
bednarik.blog.idnes.cz

Investovali jste do nekvalitních aktiv? Odkoupíme je od Vás!

exch_chart2.jpg

Podle krátké zprávy Financial Times začaly jednat centrální banky USA a Evropy (Eurozóny) o koordinovaném odkupu rizikových cenných papírů…

No a je to tady. Po nalití obrovského objemu likvidity (volných peněz) do finančního systému FEDem, ECB apod., po bail-outu Stearnu FEDem, po rozšíření možnosti FEDu poskytovat úvěry i investičním společnostem, dochází k dalšímu “kroku vpřed”.

To co se dalo očekávát, a co někteří ekonomové či bankéři už před časem avizovali jako velice reálnou možnost, se již stává skutečností.

Je opět otázkou a na zvážení každého, zdali (pokud k dohodě dojde, a podle mne k ní dojde :-)), jde o krok prospěšný či nikoliv. Taková rozsáhlá pomoc finančnímu sektoru nutně podpoří morální hazard – tj. investoři budou v budoucnu spoléhat na to, že jim opět někdo “s hůry” pomůže, což jim na opatrnosti a rozvážnosti dvakrát nepřidá. Na druhou stranu – následky finanční krize a jejího možného prohloubení mohou mít dalekosáhlé a dlouhodobé dopady na reálné hospodářství – zhoršená dostupnost úvěrů, pokles útrat domácností apod. Nicméně, pokud jsi připustíme, že zejména občané USA si již dlouhou dobu žili tzv. nad poměry, pak současný stav může být vnímán jako silně žádoucí a nutná korekce. Potom pomoc finančnímu sektoru je silně kontraproduktivní, protože v konečném důsledku povede pouze k oddálení korekce, nikoliv k jejímu vyřešení.

Ona korekce – neboli hard-landing prostě přijít musí, a je otázkou, zdali má či nemá smysl ji oddalovat…

Pěkné Velikonoce

RB
—————————————


read my blog anywhere!

FED snížil úrokové sazby – je to k něčemu?

exch_chart.jpg

“Centrální banka” USA zareagovala částečně podle očekávání a snížila overnight úrokovou sazbu na 2,25 %. Snížení sice bylo nižší, než finanční trhy očekávaly, ale i tak se jedná o dost razantní pokles sazeb. Otázka zní: je dobře, že se FED snaží svým způsobem sanovat banky? Nezakládá jeho současná politika na nebezpečný precendens – “Jednejte neopatrně – my se o vás postaráme”? [pro šťouraly: tohle není žádná exaktní analýza, jenom můj názor, který stihnu za těch pár minut po obědě napsat 🙂 ]

Obávám se, že jednoznačná odpověď na výše položené otázky prostě neexistuje.

FED je v současné době mezi mlýnskými kameny. Recese ekonomiky, medvědí a silně rozkolísané finanční trhy, problémy nejenom bankovních institucí, ale i institucí tzv. šedého bankovnictví (tj. ostatních nebankovních finančních institucí, které poskytují půjčky, úvěry apod., a jsou životně závislé na úvěrech bank, které ovšem teď opravdu nejsou příliš ochotny poskytovat úvěry), dosud neobjevení kostlivci ve skříních fin. institucí, které samy ještě pořád nemají přehled o svých celkových pozicích v různých typech derivátů (tj. pořád se dají čekat zprávy o dalších mohutných odpisech aktiv), atd.

Všechny tyto faktory a současná nedůvěra bank půjčovat si mezi sebou (banky stále neví, jak jsou ostatní banky zasaženy) tlačí FED ke snížení úrokových sazeb. Je jasné, že pokud si banky nebudou chtít půjčovat navzájem, pak budou omezovat úvěrování nebankovním subjektům (firmám, domácnostem, atd.), což se vlastně už děje. Následný dopad na reálnou ekonomiku (ekonomický růst) je zřejmý.

Na druhou strany – pokles úrokové míry je jasný stimul pro další oslabení dolaru. Pomineme-li možné pozitivum ve smyslu kladného vlivu na obchodní účet platební bilance, pak negativem bude naopak zdražení importu a samozřejmě taky ropy. Proč? Protože když dolar oslabuje, ostatní měny posilují a investoři si pak mohou dovolit mnohem větší objem kontraktů, což žene cenu nahoru.

Jenom krátce k ceně ropy – jak už jsem psal v předchozím článku, podle mého názoru je současná cena ropy uměle vyhnaná k opravdu reálnou poptávkou či nabídkou suroviny neopodstatněným výšinám. Důvodem toho je čím dál silnější propojení finančních a komoditních trhů, kdy investoři ve snaze optimálně vyvážit svá portfolia používají komoditní kontrakty přes deriváty k zabezpečení svých pozic, nikoliv k nákupu ropy jako takové!

A poslední věc – bail-out Bearn Sterns bankou JP Morgan za opravdu silné angažovanosti FEDu a zavedení možnosti poskytnou úvěr i investičním společnostem (bankám). Opět jsou možné dva pohledy: první, zásadový, říká, že když někdo nemůže dostát svým závazkům, má padnout. Jinak se ostatní začnou spoléhat na pomoc od nějaké vyšší instance (centrální banky), což vede k riskantnímu a nezodpovědnému chování (morální hazard). Druhý pohled, pragmatický, říká, že FED prakticky nemá či neměl na vybranou. Vzhledem k tomu, co jsem uvedl výše, tj. rozsah “poškození” bank díky operacím s deriváty stále není znám, situace na fin. (mezibankovních) trzích pak není transparentní. Bail-out Bearnu pak byl nutný kvůli tomu, že Bearn byl významným hráčem (market makerem) na trhu s tzv. credit default swaps a jeho kolaps by mohl vyvolat dominový efekt na tomto trhu.

Takže závěrem: opravdu podle mého názoru nelze jednoznačně říci, jestli současný kurz FEDu je správný či špatný. Záleží jenom na úhlu pohledu a taky na osobním “nastavení” člověka. Jestli je spíše pragmaticky nebo ideologicky založen. Pak ho přirozeně bude situace, která je s tímto v rozporu bude štvát… :-).

Já osobně říkám, že místo centrálního bankéře v USA bych teď nevzal ani za všechny prachy :-).

Pěkný den

RB


read my blog anywhere!

Haruki Murakami – autor, který dokáže rozeznít vaše nitro…

Norwegian Wood

Mám teď takové intenzivní čtecí období. A právě se prodírám dílem Haruki Murakamiho. Píšu schválně prodírám, protože ačkoli se jeho dílo velice dobře čte, tak alespoň mojí duši dává pořádně zabrat….

H. Murakami je zejména v Japonsku extrémně populární autor. Zatím jsem měl tu čest přečíst 2 knihy – Afterdark, autorův nejnovější počin, a Na jih od hranic, na západ od slunce. Teď hltám Norské dřevo.

Zatímco Afterdark mi přišel zajímavý a vlastně díky němu jsem začal číst i ostatní autorovy knihy, ve srovnání s novelami Na jih od… a zejména Norské dřevo jde (alespoň pro mě) o čajíček.

Zatímco Afterdark je vyprávěn z pozice pozorovatele, tak Na jih od.. a Norské dřevo jsou psány z pohledu hlavního hrdiny. Co je ale na všech knihách, které jsem zatím přečetl to nejsilnější, je jakási lehce skrytá, ale opravdu velice silná melancholie, smutek, pocit nenaplnění, ale zároveň i zárodek naděje, který způsobí, že konec příběhu nevyznívá úplně do prázdnoty. Pokud mohu o nějakém autorovi říci, že obsah jeho knih “chutná” jako silná, černá káva, pak je to Murakami. Opravdu, příběhy, které vypráví, jsou hořkosladké, a to spíše hořké než sladké…

Takže doporučuji všem, co chtějí od knihy, aby jim něco dala. Či se chtějí v nějaké knize najít…. jako se to stalo i mě.

Mějte se..

RB


read my blog anywhere!